Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Inštitút enviromentálnej politiky

Inštitút enviromentálnej politiky (IEP) je nezávislý analytický útvar pri Ministerstve životného prostredia SR. Našim poslaním je poskytovať kvalitné a spoľahlivé analýzy a prognózy v oblasti životného prostredia pre slovenskú vládu a verejnosť. Medzi hlavné verejné publikácie patria:

  • Diskusné štúdie (working papers) podrobne skúmajú vymedzenú problematiku a poväčšine obsahujú odporúčania pre "policymakerov". Analýzy sú spravidla dlhšie materiály (30+ strán) určené pre širšiu odbornú verejnosť.
  • Revízie výdavkov (spending review) podrobne skúmajú efektivitu a hodnotu za peniaze výdavkov v životnom prostredí a navrhujú opatrenia na zlepšenie
  • Komentáre (policy briefs) sú krátke informatívne dokumenty určené pre širšiu verejnosť a média. Komentáre tiež môžu obsahovať odporúčania
  • Manuály  sú technické a pracovné materiály, ktorých hlavným cieľom je priblížiť použité metodiky a postupy práce odbornej verejnosti kvôli ich vyššej zrozumiteľnosti a transparentnosti
  • Kalkulačky názorne ilustrujú závery viacerých našich štúdií a poskytujú priestor na personalizovaný výpočet

Okrem toho zverejňujeme aj prezentácie na workshopoch a konferenciách, či dátové zdroje z ktorých pri našich analýzach vychádzame. Názory autorov nemožno stotožňovať s oficiálnym postojom MŽP SR.