Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Adaptation measurement (Vedúci! Horia obce!)

 

Prispôsobenie sa dopadom zmeny klímy bude v najbližších desaťročiach predstavovať kľúčovú sociálnu, ekonomickú a politickú výzvu. Adaptácia má znížiť zraniteľnosť ľudských a ekologických systémov voči nadchádzajúcim zmenám. Efektívna implementácia adaptačných opatrení je komplexný proces a vyžaduje si spoločné úsilie rôznych sektorov a aktérov. Keďže dopady zmeny klímy sa líšia a budú líšiť naprieč regiónmi Slovenska, opatrenia budú musieť reflektovať špecifiká jednotlivých území krajiny. Potrebná tak bude spolupráca na všetkých úrovniach verejnej správy.

Táto analýza určuje stupne ohrozenia obcí troma klimatickými hrozbami - extrémnymi horúčavami, extrémnymi zrážkami a suchom. Obce sú rozdelené do desiatich kategórií podľa stupňov ohrozenia jednotlivými hrozbami – čím vyšší stupeň, tým vyššie sú potenciálne negatívne dopady zmeny klímy. Stupne ohrozenia zohľadňujú tak socioekonomické, ako aj krajinné špecifiká jednotlivých oblastí.

Financovanie adaptačných opatrení by malo byť sústredené do najpostihnutejších oblastí krajiny. Výsledky a metodika vypracované v rámci tejto štúdie by mali slúžiť ako východiskový podklad pri rozhodovacích procesoch týkajúcich sa financovania a implementácie adaptačných opatrení.

Súčasťou štúdie sú aj vrstvy na Národnom geoportáli, ktoré interaktívne zobrazujú stupne ohrozenia jednotlivých samospráv: https://geoportal.geocloud.sk/maps/climate-change-risks/