Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Inštitút finančnej politiky

Inštitút finančnej politiky (IFP) je analytickým útvarom ministerstva financií, ktorý patrí medzi top analytické jednotky na Slovensku a je jedným z najstarších ekonomických think-tankov verejnej správy u nás. 

Odbor makroekonomických analýz a prognóz vytvára krátkodobé a strednodobé prognózy vývoja ekonomiky. Tím sa tiež sústredí na skúmanie vplyvu aktuálnych udalostí na trh práce a HDP. V rámci tohto tímu sa nachádza aj jednotka, ktorá sa sústredí na behaviorálne experimenty a analýzy.

Odbor daňových analýz a prognóz sa sústredí na analýzu, hodnotenie a kvantifikáciu príjmov štátu. Tento tím nevytvára len pravidelné prognózy príjmov rozpočtu, ale sústredí sa tiež na návrhy a riešenia pre modernú daňovú politiku (zelené zdaňovanie, digitálna daň a iné).

Odbor fiškálnych analýz a prognóz sa zaoberá sa fiškálnou politikou, verejnými financiami a ich dlhodobou udržateľnosťou. Vytvára krátkodobé aj dlhodobé prognózy verejných výdavkov a dlhu, sleduje nastavovanie výdavkových limitov a pripravuje konkrétne plány na zvýšenie zdravia a transparentnosti verejných financií.

Odbor štrukturálnych a výdavkových politík sa snaží identifikovať opatrenia zabezpečujúce dlhodobý a udržateľný hospodársky rast a podporujúce zvyšovanie kvality života. Zaoberá sa tiež prognózou vplyvov starnutia populácie na udržateľnosť verejných financií.

 

2023

 
12/2023 Návrh rozpočtového plánu Slovenskej republiky na rok 2024
10/2023 Jaguar razantne nepotiahol región
09/2023 Vyrovnaný rozpočet by viedol k recesii
09/2023 Prognóza vybraných príjmov a výdavkov na roky 2022 - 2027 v scenári vyrovnaného rozpočtu
06/2023 Na spotrebu domácností doľahnú vysoké ceny
06/2023 Aktuálna prognóza vybraných príjmov a výdavkov na roky 2022 - 2027
04/2023 Národný program reforiem Slovenskej republiky 2023
04/2023 Program stability Slovenskej republiky na roky 2023 až 2026
02/2023 Kto sa o nás postará o 50 rokov? Projekcia ponuky služieb dlhodobej starostlivosti
02/2023 Recesii sa tento rok vyhneme
   

2022

 
03/2022 Aký vplyv má zvyšovanie minimálnej mzdy na zamestnanosť?
05/2022 Reformný kompas slovenskej ekonomiky
05/2022 Program Stability na roky 2022 až 2025
04/2022 Národný program reforiem Slovenskej republiky 2022
02/2022 Determinants of labour market exit of older workers in the Slovak Republic
   

2021

 
12/2021 Vplyv pandémie na marginalizované rómske komunity s Útvarom hodnoty za peniaze
12/2021 Písať listy sa oplatí: ako zvýšiť daňové príjmy rýchlo a efektívne s Útvarom hodnoty za peniaze
08/2021 Marečku, podejte mi pero
07/2021 Structural macroeconomic model of Slovakia
05/2021 Prognóza verejných výdavkov na dlhodobú starostlivosť
01/2021 Koľko stojí dieťa?
01/2021 Priemysel v čase korony
01/2021 Elasticity of Taxable Income in Slovakia
   

2020

 
08/2020 Searching for gaps: Bottom-up approach for Slovakia
07/2022 Slovenský trh práce počas prichádzajúcich demografických zmien
   

2019

 
12/2019 Monitorujeme monitor
12/2019 O firmách a ľuďoch
11/2019 V nájme ďalej zájdeš: Podpora bývania na Slovensku
03/2019 Čo nezhodnotíš dnes, na dôchodku nenájdeš
03/2019 Default strategy in pension saving: The case of Slovakia