Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Aktuálna prognóza vybraných príjmov a výdavkov na roky 2022 - 2027

Medziročný rast daňovo-odvodových príjmov presiahne v roku 2023 hodnotu 9 % . V nasledujúcich rokoch sa rast príjmov výrazne spomalí na úroveň okolo 5 % ročne. Hlavným dôvodom je pomalší rast nominálnej ekonomiky a ustálenie inflácie na nižších úrovniach. Spomalenie rastu miezd a zamestnanosti znižuje výnosy odvodov a dane z príjmov fyzických osôb. Následný pokles spotreby koriguje smerom nadol výhľad DPH a prebíja tak zlepšenie výberu a rast efektívnej daňovej sadzby. V prípade firemnej dane sú lepšie výsledky v roku 2022 skôr jednorazového charakteru z titulu energetickej krízy a v ďalších rokoch sa pravdepodobne opakovať nebudú. Celkové daňovo-odvodové príjmy oproti schválenému rozpočtu revidujeme nadol o cca 0,3 mld. eur v roku 2023 a 1,1 mld. eur , respektíve 1,5 mld. eur v rokoch 2024 a 2025. Ďalší vývoj bude veľmi záležať od spotrebiteľskej inflácie a cien energií.

Výdavky na dôchodky vďaka valorizácii a legislatíve v tomto roku dosiahnu medziročný rast vyše 20%. Efekt vysokých cien je možné vidieť aj pri nemocenských dávkach a dávke v nezamestnanosti, ktoré sú ťahané najmä svižne rastúcou priemernou mzdou. Ku koncu horizontu dochádza k stabilizácii situácie a medziročné rasty sa s ústupom inflácie  dostávajú na predkrízové úrovne.

Aktuálna prognóza vybraných príjmov a výdavkov na roky 2022 - 2027