Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Vyrovnaný rozpočet by viedol k recesii

Slovenská ekonomika v dôsledku invázie Ruska do Ukrajiny zvoľní a HDP v roku 2023 stúpne o 1,3 %. Domácnosti budú musieť po inflačnom šoku a vyčerpaní úspor začať šetriť a ich spotreba klesne. Zahraničný dopyt slovenský export nepodporí, európsky priemysel bude zaostávať. Trh práce však zostane odolný a spolu s poklesom inflácie a dočerpaním EÚ fondov v druhej polovici roku 2023 už reálne mzdy zamestnancom stúpnu.

Zákon o rozpočtovej zodpovednosti zaväzuje vládu predložiť vyrovnaný rozpočet na rok 2024. Doteraz plynula dvojročná výnimka z tejto najtvrdšej sankcie. Preto sme viazaní predstaviť aj makroprognózu na tomto predpoklade. Ten by teoreticky viedol v roku 2024 k prudkej recesii: HDP by kleslo o 6,4 % a zamestnanosť o 130 tis. osôb. Už tak oslabená reálna mzda by sa znížila o 4 %, čo by viedlo k poklesu životnej úrovne v podobe prepadu spotreby domácností. Ide však len o simuláciu vývoja, keďže nová vláda si po získani dôvery bude môcť zvoliť vlastný fiškálny vývoj a teda nepredpokladá sa, že k naplneniu tejto simulácie dôjde.

 

Vyrovnaný rozpočet by viedol k recesii