Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Monitorujeme monitor

Výstupy z testovania deviatakov Testovanie 9 (vo verejnosti známe aj pod názvom Monitor 9) potvrdzujú zistenia z testovania PISA ohľadom vplyvu rodinného zázemia na výsledky. Analýza dopĺňa obraz o výsledkoch na úrovni škôl. Ukazuje sa napríklad, že žiakom sa vo všeobecnosti viac darí vo väčších školách, okrem detí z chudobných rómskych rodín. V školách s vysokým podielom znevýhodnených žiakov je priemerná úspešnosť nižšia nielen u znevýhodnených, ale aj u neznevýhodnených žiakov. Analýza ďalej preukázala, že existujúce rozdiely v priemernej úspešnosti medzi základnými školami sa dajú len čiastočne vysvetliť rodinným zázemím žiakov na jednotlivých školách, čo znamená, že podobné školy s podobnými žiakmi dosahujú rozdielne výsledky. Pre znižovanie zaostávania znevýhodnených skupín žiakov bude v prvom rade potrebná ich presnejšia identifikácia, napríklad formou doplnkových dotazníkov popri národných testovaniach. Súčasný systém podpory sociálne znevýhodnených žiakov totiž viaceré reálne faktory znevýhodnenia vôbec nezohľadňuje. Následné zachytenie rozdielov v žiackych populáciách medzi školami zároveň umožní lepšie rozpoznanie menej úspešných škôl, ktorých zaostávanie nie je možné zdôvodniť podielom znevýhodnených žiakov.

 

Monitorujeme monitor