Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Prognóza vybraných príjmov a výdavkov na roky 2022 - 2027 v scenári vyrovnaného rozpočtu

Prognóza v scenári vyrovnaného rozpočtu

Medziročný rast daňovo-odvodových príjmov presiahne v roku 2023 hodnotu 9 %. Pri predpoklade vyrovnaného rozpočtu na rok 2024, ktorý vyžaduje národná dlhová brzda, by naopak už došlo k výraznému prepadu daňových príjmov až  na úrovni 8%. Výrazné spomalenie rastu miezd a zamestnanosti by znížilo  výnosy odvodov a dane z príjmov fyzických osôb. Následný pokles spotreby ťahá smerom  nadol aj príjmy z DPH. Firemnej dani pomáha lepší výnos v  roku 2022 a očakávania na rok 2023, no simulovaný prudký prepad ekonomiky v roku 2024 by znížil  medziročne výnos daní o 8 %. Naopak, v  prípade, že vláda by v rokoch 2024-2027 vôbec nekonsolidovala rozpočet, tak by príjmy v roku 2024 rástli medziročne o 5%.

Prognóza v scenári vyrovnaného rozpočtu