Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Inštitút zdravotných analýz

Inštitút zdravotných analýz (IZA) je nezávislým analytickým a poradným útvarom Ministerstva zdravotníctva SR v riadiacej pôsobnosti ministra zdravotníctva. Podieľa sa na strategických rozhodnutiach ministerstva, tvorbe podkladov pre dátovo podložené rozhodnutia v zdravotníctve a dohliada na zvyšovanie efektivity a kvality v zdravotníctve. Príklady oblastí a tém, ktorými sa IZA zaoberá sú: rozpočet verejného zdravotného poistenia, optimalizácia siete nemocníc, implementácia DRG v rámci CKS, mapovanie využívania zdravotnej starostlivosti na Slovensku, epidemiologické analýzy a rôzne ad hoc analýzy v zdravotníctve. Názory autorov vo výstupoch nemožno stotožňovať s oficiálnym postojom MZ SR.