Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Vzdelávanie, veda a výskum

2023

 
12/2023 Už mi, lásko, není dvacet let: Starnutie učiteľskej populácie - Inštitút vzdelávacej politiky
09/2023 Prečo slovenské vysoké školy zaostávajú vo svetových rebríčkoch - Inštitút pre stratégie a analýzy
06/2023 Absolventi vysokých škôl v čase pandémie - Inštitút vzdelávacej politiky s Inštitútom sociálnej politiky
05/2023 Nezaškolení: Dôvody nízkej účasti detí na predprimárnom vzdelávaní - Inštitút vzdelávacej politiky
02/2023 Mikrosimulačný model - Inštitút vzdelávacej politiky
01/2023 Výskyt sociálno-patologických javov u žiakov stredných škôl na Slovensku - Inštitút pre stratégie a analýzy
   

2022

 
12/2022
11/2022 Rezortná metodika k ŠU a CBA MŠVVaŠ SR - Inštitút vzdelávacej politiky
11/2022 Projektový šprint - Inštitút vzdelávacej politiky
11/2022 Príprava detí na pracovný trh budúcnosti: Nevyužitý potenciál počítačov v školách - Inštitút sociálnej politiky
05/2022 Absolventi stredných škôl v čase pandémie - Inštitút vzdelávacej politiky s Inštitútom sociálnej politiky
04/2022 Možnosti regionálneho odmeňovania pedagogických a odborných zamestnancov - Inštitút vzdelávacej politiky
03/2022 Princípy podpory výskumu, vývoja a inovácií: Popis dobrej praxe - Útvar hodnoty za peniaze
   

2021

 
11/2021 Odliv mozgov II: Za siedmimi horami - Inštitút vzdelávacej politiky
09/2021 Metodika pre určovanie investičných priorít MŠVVaŠ SR - Inštitút vzdelávacej politiky
08/2021 Marečku, podejte mi pero - Inštitút finančnej politiky
04/2021 Riaditelia: dvakrát a dosť?! Analýza vplyvu dĺžky praxe riaditeľov na spokojnosť učiteľov - Inštitút vzdelávacej politiky
04/2021 Ako možno zapájať do online výučby deti bez internetu - Inštitút vzdelávacej politiky
02/2021 Čo vás v tej škola učia - Inštitút environmentálnej politiky s Inštitútom vzdelávacej politiky
   

2020

 
10/2020