Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Už mi, lásko, není dvacet let: Starnutie učiteľskej populácie

Časť problému s nedostatkom učiteľov vychádza zo starnutia učiteľského zboru. Odprezentované zistenia poukazujú na jeho vývoj a štruktúru. Z medzinárodného pohľadu v roku 2018 je vek našich učiteľov na úrovni priemeru zapojených krajín do merania TALIS. Zdá sa, že problém so starnutím učiteľského zboru na Slovensku v posledných piatich rokoch mierne rastie, pričom pred nami sú roky, keď veľká časť učiteľskej populácie dosiahne dôchodkový vek. Najviac ohrozenou skupinou učiteľov z pohľadu starnutia sú stredoškolskí učitelia. Ide predovšetkým o učiteľov odborných predmetov na stredných odborných školách, ale aj vyučujúci všeobecno-vzdelávacích predmetov na týchto školách dosahujú vyšší priemerný vek, než ich kolegovia na 2. stupni základných škôl, či gymnáziách. Veľký odliv do dôchodku v najbližších rokoch očakávame aj v prípade učiteľov materských škôl. Najvyšší podiel starších učiteľov vyučuje ruský jazyk, odborné predmety a fyziku. Z regionálneho pohľadu pozorujeme najväčší podiel vyučujúcich v dôchodkovom veku (63+) v Bratislavskom kraji. Okrem toho identifikujeme najväčšie riziko budúceho nedostatku učiteľov z dôvodu starnutia aj v Trenčianskom a Banskobystrickom kraji.

 

Už mi, lásko, není dvacet let: Starnutie učiteľskej populácie