Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Trh práce a sociálne politiky

2024

 
05/2024 Fiktívni živnostníci - Útvar hodnoty za peniaze
   

2023

 
11/2023

Poistno-matematická neutralita predčasného dôchodku v podmienkach slovenského priebežne financovaného a kapitalizačného dôchodkového systému - Inštitút pre stratégie a analýzy

10/2023 Prežili by aj bez pomoci. Štát mohol počas pandémie zachrániť firmy len za polovicu nákladov (Liquidity drain I.) - Inštitút pre stratégie a analýzy
10/2023 Hlasovanie nohami: Kto sú víťazi a kto porazení v súťaži o ľudský kapitál v Európe - Inštitút pre stratégie a analýzy
09/2023
09/2023 Pracovným migrantom sa na Slovensku darí lepšie ako odídencom - Inštitút sociálnej politiky
06/2023 Analýza zručností v transformujúcich sa regiónoch - Inštitút digitálnych a regionálnych politík
04/2023 Ako zabezpečiť každému dieťaťu čo najlepší štart? - Inštitút sociálnej politiky
02/2023 Kto sa o nás postará o 50 rokov? Projekcia ponuky služieb dlhodobej starostlivosti - Inštitút finančnej politiky
   

2022

 
12/2022 Čo sa počas praxe naučíš, počas práce zúročíš - Inštitút sociálnej politiky
12/2022 Kalkulačka peňažného príspevku na opatrovanie - Inštitút sociálnej politiky
04/2022 Najvyšší čas na včasnú intervenciu: Analýza nákladov a prínosov včasnej intervencie pri poruchách autistického spektra - Inštitút sociálnej politiky
02/2022 Determinants of labour market exit of older workers in the Slovak Republic - Inštitút finančnej politiky
02/2022 Zásady poskytovania Prvej pomoci (na trhu práce) - Útvar hodnoty za peniaze s Inštitútom finančnej politiky
02/2022 Job Retention Scheme in Slovakia: Impact on Dismissals and Firm Survival in the COVID-19 Pandemic - Inštitút sociálnej politiky
01/2022 Nepripojení. Digitálna chudoba a digitálna inklúzia na Slovensku. - Inštitút digitálnych a regionálnych analýz
   

2021

 
12/2021 Sezónne očisťovanie v európskom kontexte - Inštitút sociálnej politiky
12/2021 Vplyv pandémie na marginalizované rómske komunity - Inštitút finančnej politiky s Útvarom hodnoty za peniaze
12/2021 Blízka pomoc sa ráta: Vplyv dostupnosti Centier právnej pomoci na bankrotovosť - Inštitút sociálnej politiky
09/2021 Report on Productivity and Competitiveness of the Slovak Republic 2020 - Inštitút pre stratégie a analýzy
01/2021 Aktivačné práce neaktívnych neaktivujú: Analýza čistej účinnosti menších obecných služieb (MOS) - Inštitút sociálnej politiky
01/2021 Profilácia UoZ pomocou strojového učenia - Inštitút sociálnej politiky
   

2020

 
10/2020 Správa o produktivite a konkurencieschopnosti Slovenska 2019 - Inštitút pre stratégie a analýzy
07/2022 Slovenský trh práce počas prichádzajúcich demografických zmien - Inštitút finančnej politiky
   

2019

 
11/2019 Práca s ľuďmi bez domova prináša ovocie celej spoločnosti - Inštitút environmentálnej politiky