Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Práca s ľuďmi bez domova prináša ovocie celej spoločnosti

Strata domova negatívne ovplyvňuje nielen človeka, ktorý domov stráca, ale aj spoločnosť ako celok. Náklady spojené so životom človeka bez domova predstavujú ročne rádovo tisíce eur a zvyšujú sa časom, ktorý títo ľudia strávia na ulici. Celkové náklady bezdomovectva sú ale dnes pre štát takmer neviditeľné, lebo ich znášajú rôzne inštitúcie verejnej správy, ktoré nie sú vzájomne prepojené. Rovnako dnes neexistujú ucelené štatistiky, ktoré by dokázali prepojiť stratu domova s jej dopadom na verejné financie. Aj to je jedna z príčin nízkeho verejného záujmu riešiť bezdomovectvo, kedy iniciatívu preberajú neziskové organizácie.

Úsporu verejných financií sme odhadovali pre šesť rizikových skupín a na príklade občianskeho združenia Vagus, ktoré na území mesta Bratislava poskytuje ľuďom bez domova služby krízovej intervencie. Vychádzali sme z nákladov, ktoré daná riziková skupina predstavuje v scenári bez a v scenári so zásahom OZ Vagus, pričom jednotlivé príbehy boli zostavené na základe reálnych ľudí. Aj keď sa pozeráme na ekonomický rozmer ako podporný argument do diskusie, primárnym aspektom sociálnej politiky sú ľudská dôstojnosť a nefinančné benefity.

Napriek tomu, že Inštitút environmentálnej politiky sa prioritne zaoberá environmentálnou ekonómiou, táto analýza nepokrýva životné prostredie a vznikla ako pro bono projekt v spolupráci s OZ Vagus. Analytici IEP na projekte pracovali dobrovoľne a nad rámec svojej ostatnej práce v IEP.

Práca s ľuďmi bez domova prináša ovocie celej spoločnosti