Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Inštitút pre stratégie a analýzy

Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA) je od mája 2016 analytickou jednotkou na Úrade vlády SR. ISA vykonáva analytickú činnosť zameranú na oblasť podpory stratégie hospodárskej a sociálnej politiky v súlade s hospodársko-politickými cieľmi a strategickými prioritami programového vyhlásenia vlády. Organizačne sa člení na oddelenie analýz a oddelenie implementácie. Oddelenie analýz ISA vypracováva analytické podklady pre potreby efektívneho riadenia štátu a pre predsedu vlády. Spolupracuje so Zborom poradcov predsedu vlády a podieľa sa na tvorbe strategických materiálov a hospodárskej politiky SR. Oddelenie implementácie má za úlohu dohliadať na implementáciu revízie výdavkov a pomáhať rezortom realizovať dlhodobé stratégie a reformy do praxe. Pomocou implementačných plánov rezortov a pravidelných vyhodnotení dosahuje vláda kvalitné výsledky rýchlejšie, flexibilnejšie a transparentne.

 

2023

 
11/2023 Poistno-matematická neutralita predčasného dôchodku v podmienkach slovenského priebežne financovaného a kapitalizačného dôchodkového systému
10/2023 Prežili by aj bez pomoci. Štát mohol počas pandémie zachrániť firmy len za polovicu nákladov (Liquidity drain I.)
10/2023 Hlasovanie nohami: Kto sú víťazi a kto porazení v súťaži o ľudský kapitál v Európe
10/2023 A highway is not a panacea: Evaluating local impact of a new highway on labor market in Slovakia
09/2023 Prečo slovenské vysoké školy zaostávajú vo svetových rebríčkoch
01/2023 Výskyt sociálno-patologických javov u žiakov stredných škôl na Slovensku
05/2023 Implementačný plán 2023-2025 aktualizácie revízie výdavkov na zdravotníctvo II
05/2023 Implementačný plán 2023-2027 revízie výdavkov na pôdohospodárstvo
05/2023 Aktualizácia implementačného plánu 2020-2023 revízie výdavkov na informatizáciu
   

2022

 
01/2022 Typológia daňovo-odvodového dlžníka
   

2021

 
09/2021 Report on Productivity and Competitiveness of the Slovak Republic 2020
07/2021 (DE)Centralizácia európskych štrukturálnych a investičných fondov
   

2020

 
10/2020 Univerzitné vedecké parky a výskumné centrá na Slovensku: Príručka k úspechu
10/2020 Správa o produktivite a konkurencieschopnosti Slovenska 2019
09/2020 Úmrtia v čase pandémie: Monitorovanie nadmerných úmrtí použitím surveillance v R
   

2019

 
07/2019 Can Money Buy EU Love?