Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Jaguar razantne nepotiahol región

Príchod automobilky Jaguar Land Rover (JLR) do Nitry podľa očakávania znamenal zvýšenie miezd a zamestnanosti v automobilovom priemysle. No v priľahlom regióne nepriniesol rýchlejšiu tvorbu nových pracovným miest, vyšší rast miezd či celkovo vyšší rast tržieb firiem v porovnaní s vývojom vo zvyšku Slovenska. V skúmanom období (2014-2019) zamestnanosť a mzdy rástli stabilne dobre na celom Slovensku a potenciál pracovného trhu v Nitre bol do značnej miery vyčerpaný už pri spustení závodu. Novovytvorené pracovné miesta v automobilke vznikli do značnej miery na úkor iných pracovných miest v regióne a štruktúra zamestnanosti sa zmenila viac v prospech automobilového priemyslu. Zhruba tretina zamestnancov JLR prišla zo sektora služieb a približne 11 % z ostatných automobiliek. Pozitívom je, že pätinu zamestnancov JLR tvoria ľudia, ktorí pred jej príchodom do Nitry nemali prácu. V tejto analýze sme nehodnotili vplyvy JLR na ďalšie oblasti života na Slovensku. Závery našej analýzy nemožno zovšeobecniť na všetky podobné investície.

Vplyv príchodu veľkých závodov na trh práce je ovplyvnený najmä (i) situáciou na trhu práce v regióne, do ktorého prichádza investor a (ii) sieťou dodávateľov, ktorú si investor postupne vybuduje v bezprostrednom okolí. Preto, napríklad, automobilka Volvo môže mať pozitívnejšie vplyvy na región okolo Košíc, ktorý na rozdiel od Nitry ešte nevyčerpal svoj pracovný potenciál.

Výsledky našej analýzy otvárajú diskusiu o prioritách výdavkov štátneho rozpočtu, najmä s ohľadom na obmedzenosť verejných zdrojov, prichádzajúce starnutie populácie a štrukturálne zmeny trhu práce.

Slovensko sa za posledné dekády stalo automobilovou veľmocou, pričom odhady prínosu takéhoto zamerania slovenskej ekonomiky chýbajú. Britsko-Indická automobilka Jaguar Land Rover (Jaguar) prišla doposiaľ na slovenský trh ako posledná a výrobu pri Nitre spustila v októbri 2018. Investícia mala podľa mediálnych vyjadrení Ministerstva hospodárstva vytvoriť až do 15 tisíc pracovných miest, z toho asi pätina bola plánovaná priamo v závode. Automobilka do konca roka 2019 preinvestovala na Slovensku viac ako 1,1 mld. eur a vytvorila zhruba 3 tisíc pracovných miest (rok 2022: 4,5 tis.). S jej príchodom boli spojené aj investičné stimuly do regiónu vo výške zhruba 600 mil. eur, z čoho 112 mil. eur tvorila priama investičná pomoc (pre genézu príchodu JLR pozri BOX 1). V súvislosti s vynaloženými verejnými prostriedkami sa naskytá otázka, aké výhody priniesla automobilka pre slovenskú ekonomiku.

 

Jaguar razantne nepotiahol región

Pripomienkovacie hárky