Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Na spotrebu domácností doľahnú vysoké ceny

Slovenská ekonomika v dôsledku invázie Ruska do Ukrajiny zvoľňuje rast a HDP v roku 2023 stúpne o 1,2 %. Domácnosti budú musieť po inflačnom šoku a vyčerpaní úspor začať šetriť a ich spotreba medziročne klesne. Reálne disponibilné príjmy však vďaka vládnym opatreniam mierne stúpnu, úspory vzrastú a aj počet zamestnaných mierne vzrastie. Zahraničný dopyt však bude oslabený, európsky priemysel bude zaostávať za službami. Podporou pre Slovensko bude čerpanie zdrojov z EÚ, čo zvýši tvorbu kapitálu. V roku 2024 dynamika ekonomiky zrýchli len mierne a reálne HDP sa zvýši o 1,3 %. Navýšené vládne výdavky  minulosti bude totiž potrebné skonsolidovať, čo bude výkon ekonomiky tlmiť. Globálne cenové tlaky však poľavia a domáca inflácia klesne pod 5 %. V roku 2025 sa spotreba domácností zotaví a k nej sa pridá aj dobiehanie exportných trhových podielov. Rizikom vývoja zostáva vývoj vojny  a nevyčerpanie EÚ zdrojov. Na záver, ako negatívny scenár odhadujeme vplyv vyrovnaného rozpočtu na ekonomiku.

 

Na spotrebu domácností doľahnú vysoké ceny