Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Skládky za humnom

Na Slovensku existujú tisíce nelegálnych a 111 legálne prevádzkovaných skládok. Riziká skládkovania na ľudské zdravie sa môžu prejaviť najmä pri dlhodobom pobyte v ich blízkosti. Odhadujeme, že na Slovensku má trvalý pobyt bližšie ako 500 metrov od legálnych skládok približne 10 700 obyvateľov. V bezprostrednej blízkosi menej ako 100 metrov od väčších nelegálnych skládok žijú ďalšie tisíce. Obyvatelia z prostredia marginalizovaných rómskych komunít sú oproti celej spoločnosti nadpriemerne ovplyvnení. 

 

Skládky za humnom