Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Zelená zelenému zdaňovaniu

Trhové nástroje sa v životnom prostredí využívajú len v malej miere. Podiel daní súvisiacich so životným prostredím klesá a k výraznému presunu daňového zaťaženia z práce smerom k zeleným daniam nedošlo. Až 88% výnosov z environmentálnych daní bolo zo spotrebných daní z energetických nosičov, pričom ich sadzby nie sú diferencované podľa miery znečistenia. Poplatky za skládkovanie či znečisťovanie ovzdušia nedostatočne stimulujú k environmentálnemu pozitívnemu správaniu a podpora spaľovanie fosílnych palív rastie. Pre ozelenie daňového systému by sa mala zohľadniť intenzita znečistenia, rozšíriť daňová báza o ďalšie činnosti znečisťujúce životné prostredie a odstrániť environmentálne škodlivé deformácie trhu. Pre zachovanie environmentálnej účinnosti trhových nástrojov sa musia jednotlivé daňové sadzby každoročne indexovať.

 

Zelená zelenému zdaňovaniu