Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Hodnotenie environmentálnej výkonnosti SR

 

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila v roku 2024 v poradí tretie Hodnotenie environmentálnej výkonnosti SR (EPR). Predchádzajúce dve hodnotenia prebehli v rokoch 2002 a 2011. Inštitút environmentálnej politiky sa v rámci štvormesačného vyslania v Paríži priamo podieľal na vypracovaní analýzy, ale aj na následných misiách a obhajobe zo strany delegácie SR.

Slovenská republika od roku 2011 zmiernila viaceré negatívne environmentálne vplyvy. Ďalšie opatrenia sa odporúčajú prijať pre lepšiu kvalitu ovzdušia, zlepšenie odpadového a vodného hospodárstva, ale aj v oblasti zelenej transformácie. Slovensko taktiež dosiahlo pokrok v oblasti biodiverzity. Politiku treba ďalej zosúlaďovať s Kunming-montreálskym globálnym rámcom pre biodiverzitu a Stratégiou EU v oblasti biodiverzity do roku 2030. Potrebné je aj zladiť záujmy pôdohospodárstva, energetiky a ochrany životného prostredia. OECD vydala 29 odporúčaní, ktoré pomôžu Slovensku zapracovať environmentálne ciele do sektorových politík.

EPR bolo recenzované delegátmi z Česka a Estónska. Návrh hodnotenia bol finálne schválený na zasadnutí Pracovnej skupiny OECD pre environmentálnu výkonnosť (WPEP) dňa 24. januára 2024. Oficiálne zverejnenie prebehlo 18. apríla 2024 v Bratislave.

 

Hodnotenie environmentálnej výkonnosti SR