Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Revízia výdavkov na dotácie

 Revízia výdavkov na dotácie hodnotí výdavky vo výške 1,46 mld. eur ročne (1,5 % HDP, 3,5 % verejných výdavkov), ktoré tvoria vybrané subvencie a transfery za 876 mil. eur, vybrané daňové výdavky za 471 mil. eur a znížené poplatky firiem. za 116 mil. eur. Jej úlohou je posúdiť opodstatnenosť a efektívnosť existujúcich dotačných schém ako nástrojov na odstránenie deklarovaných negatívnych dôsledkov zlyhaní trhu. Cieľom revízie je zmapovanie dotácií štátu, vyhodnotenie vybraných schém a návrh ich optimalizácie ako príspevok ku konsolidácii verejných financií alebo z hľadiska zvýšenia prínosov, ktoré môžu poskytovať.

 

Záverečná správa

Priebežná správa

Pripomienkovacie hárky