Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Riadiaci výbor pre analytické jednotky

Riadiaci výbor pre analytické jednotky je inštitúcia, ktorá dohliada na kvalitu analytických jednotiek a ich rozvoj. Členmi sú okrem 4 riaditeľov analytických jednotiek aj 3 externé členky / externí členovia, ktorí prinášajú novú perspektívu nazerania na analytické jednotky a ich fungovanie. 

Úlohou výboru je:

 • riadiť a koordinovať rozvoj analytických jednotiek v rámci štátnej správy, podporovať ich nezávislé fungovanie a finančnú stabilitu; 
 • dohliadať na kvalitu analytických jednotiek v štátnej správe a strategicky usmerňovať ich aktivity; 
 • koordinovať a usmerňovať činnosť analytických jednotiek v oblasti kvality analytických výstupov, strategických otázok riadenia a transparentnej komunikácie výsledkov;  
 • odporúčať zmeny v rozpočte analytickej jednotky;  
 • hlasovať o metodike budovania analytických kapacít, jej zmenách a doplneniach na návrh OMK; 
 • vydávať záväzné materiály upravujúce postupy pre činnosti výboru a OMK; 
 • navrhovať zmeny a doplnenia štatútu OMK.

 

Členky a členovia Riadiaceho výboru pre analytické jednotky:

 • Jarmila Botev, OECD

 • Peter Goliaš, ISA, ÚV SR

 • Martin Haluš, ÚHP, MF SR

 • Marta Kahancová, CELSI

 • Branislav Kleskeň, LEAF

 • Matej Mišík, IZA, MZ SR

 • Juraj Valachy, IFP, MF SR 

 • + Zasadnutie Riadiaceho výbor pre analytické jednotky

  • 1. zasadnutie (20.7.2022)
  • 3. zasadnutie (10.2.2023)
  • 4. zasadnutie (22.2.2023)
  • 5. zasadnutie (19.6.2023)
  • 6. zasadnutie (28.9.2023)
  • 2. zasadnutie (6.9.2022)