Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Rada analytických jednotiek

Rada analytických jednotiek je koordinačné zoskupenie 14 analytických jednotiek.  

Úlohou rady je:

 • prijímať odborno-metodické rozhodnutia týkajúce sa analytických jednotiek; 
 • hodnotiť kvalitu výstupov analytických jednotiek aj prostredníctvom zabezpečovania recenzných konaní; 
 • podporovať budovanie a spoluprácu s analytickými kapacitami aj mimo štátnej správy; 
 • koordinovať aktivity analytických jednotiek združených v OMK a jej pozorovateľov; 
 • pripravovať a navrhovať zmeny metodiky budovania analytických kapacít; 
 • navrhovať doplnenie zoznamu odporúčaných recenzentov a tzv. „zeleného zoznamu“ periodík, inštitúcií; 
 • navrhovať zmeny a doplnenia štatútu riadiacemu výboru.

 

Aktuálny zoznam zástupcov analytických jednotiek:

 

Metodika budovania analytických kapacít

 

 • + Zasadnutie Odborno-metodickej komisie

  • 1. zasadnutie (06.04.2022)
  • 2. zasadnutie (13.12.2022)
  • 3. zasadnutie (28.6.2023)
  • 4. zasadnutie (5.10.2023)
  • 5. zasadnutie (12.02.2024)
  • 6. zasadnutie (13.3.2024)