Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Štruktúra dopytu preneseného výkonu štátnej správy - stavebné konanie

Cieľom analýzy bolo preskúmať procesy stavebného konania z rôznych aspektov a vyhodnotiť súčasný stav v oblasti stavebného poriadku. Potreba analýzy bola vyvolaná zámerom Úradu podpredsedu vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie pripraviť zmeny stavebnej a územnoplánovacej legislatívy s cieľom zjednodušiť procesy v rámci stavebného konania. Cieľom predkladanej analýzy bolo zmapovať súčasný prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku obcami a navrhnúť riešenia na zlepšenie výkonu uvedenej agendy.

 

Štruktúra dopytu preneseného výkonu štátnej správy - stavebné konanie