Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Príprava detí na pracovný trh budúcnosti: Nevyužitý potenciál počítačov v školách

Kľúčovú úlohu v rozvoji tvrdých, aj mäkkých zručností potrebných pre pracovný trh budúcnosti budú zohrávať školy. Vďaka rozsiahlej informatizácii v slovenskom regionálnom školstve klesol počet študentov na jeden počítač z 12,2 v roku 2004 na 2,3 študenta na počítač v roku 2021. Na základe analýzy údajov z testovania eTIMSS z roku 2019 však dostupnosť počítača na hodinách matematiky a prírodovedy nemala vplyv na zručnosti slovenských štvrtákov. Na druhej strane, dostupnosť počítačov na hodinách slovenského jazyka na základe analýzy údajov PIRLS 2016 zvýšila čitateľskú gramotnosť v priemere o 0,1 až 0,13 štandardnej odchýlky, čo sa dá považovať za stredne silný efekt. Tento efekt bol výrazne vyšší v prípade znevýhodnených detí. Na základe výsledkov tejto analýzy sa preto odporúča: zabezpečiť dostupnosť digitálnych technológií pre deti zo znevýhodneného prostredia, identifikovať účinné spôsoby integrácie IKT do vzdelávacieho procesu na hodinách matematiky a prírodovedy a hodnotiť dopad dostupnosti výpočtovej techniky na širší okruh zručností žiadaných na trhu práce.

 

 

Príprava detí na pracovný trh budúcnosti: Nevyužitý potenciál počítačov v školáchen

 

Materiál v anglickom jazyku

Computer Availability in Slovak Primary Schools: A Potential Boost for Disadvantaged Children