Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Výskyt sociálno-patologických javov u žiakov stredných škôl na Slovensku

V tejto štúdii sme analyzovali dáta z dotazníkového prieskumu o sociálno-patologických javoch u žiakov stredných škôl na Slovensku počas prvého polroka školského roka 2021/2022. Výsledky naznačujú, že počas tohto obdobia sa rizikovému správaniu vystavovali početné skupiny mládeže. Výskyt takmer všetkých sledovaných patologických javov bol do značnej miery sociálne diferencovaný, pričom rizikovo sa správali predovšetkým stredoškoláci s negatívnejším vzťahom k vzdelávaniu, ktorí pasívnejšie trávili voľný čas. Boli to najmä starší chlapci študujúci na stredných odborných školách a konzervatóriách, ktorí pochádzajú z nižších sociálnych vrstiev situovaných v Banskobystrickom kraji.

 

Výskyt sociálno-patologických javov u žiakov stredných škôl na Slovensku