Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Dobieha Slovensko bohatšie krajiny EÚ v parite kúpnej sily?

Podľa oficiálnych štatistík Eurostatu sa Slovensko od roku 2016 v HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily (PKS) vzďaľuje od priemeru krajín EÚ-27. Z dobiehania európskeho priemeru na 79 % v roku 2015 sme padli na 68 % v roku 2022, čo znamená predposledné miesto v EÚ – spolu s Gréckom a len pred Bulharskom. Nepriaznivý vývoj v oficiálnych štatistikách je však ovplyvnený nedostatkami vo vstupných dátach do výpočtov Eurostatu. Najdôležitejšími faktormi sú zmeny v metodike odhadu výdavkov na nájomné na bývanie v národných účtoch po ich benchmarkovej revízii v roku 2019, ako aj zmena vo vykazovaní plochy obydlí pre účely výpočtu parít kúpnej sily a v minulosti aj nezaúčtovanie medzispotreby do nájomného. Odhadujeme, že po oprave nedostatkov v dátach by sme priemer EÚ 27 dobiehali na 73 % v roku 2019 a len na 71 % v roku 2022. Tieto odhady nie sú veľmi citlivé na zmenu predpokladov o výške nájomného na Slovensku. V porovnaní s odhadmi iných slovenských inštitúcií sú naše odhady menej optimistické, keďže stále naznačujú stagnáciu až pokles. Hoci vo výške čistých zárobkov domácností nie sme podľa našich odhadov na poslednom mieste spomedzi členských štátov Európskej únie, ako uvádza Eurostat, v porovnaní so zvyškom EÚ čisté zárobky na Slovensku patrili medzi najnižšie.

 

Dobieha Slovensko bohatšie krajiny EÚ v parite kúpnej sily?