Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Čo sa počas praxe naučíš, počas práce zúročíš

Analýza čistej účinnosti Príspevku na vykonávanie absolventskej praxe (opatrenie 51) – NP Absolventská prax štartuje zamestnanie

Aktívne opatrenie Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe (AOTP podľa § 51) zvyšuje zamestnanosť zapojených uchádzačov o zamestnanie oproti kontrolnej skupine priemerne o 6 percentuálnych bodov. Miera zamestnanosti účastníkov opatrenia predstavuje dva roky po zaradení do evidencie 73 %, zatiaľ čo miera zamestnanosti neúčastníkov sa pohybuje okolo 67 %. Absolventská prax, ktorá je sprostredkovaná úradmi práce teda zvyšuje šancu absolventov stredných a vysokých škôl zamestnať sa na otvorenom pracovnom trhu. Priemerný čistý efekt absolventskej praxe je u žien 3,5 krát väčší ako u mužov, čo je spôsobené aj tým, že prax vo väčšej miere ako muži vykonávajú v oblastiach vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc, kde malo opatrenie nadpriemernú účinnosť (9 p.b.). Verejné výdavky na absolventskú prax sa vrátia prostredníctvom daní a odvodov účastníkov, ktorí sa vďaka opatreniu uplatnili na trhu práce do štátneho rozpočtu približne do 18 mesiacov.

Hlavné odporúčanie tejto analýzy je navýšenie finančných prostriedkov na podporu mladých absolventov prostredníctvom príspevku na absolventskú prax. Výdavky a počet podporených mladých absolventov sa od roku 2015 každoročne zreteľne znižujú. Odporúčame preto zvrátiť tento trend a výrazne navýšiť finančné prostriedky a počet podporených UoZ príspevkom na absolventskú prax. Odporúčame tiež podporiť spoluprácu so zamestnávateľmi aj v iných oblastiach ako verejná správa a na iných pozíciách ako v administratíve. A zvážiť zavedenie ponuky na absolventskú prax zo strany úradu práce pre absolventov stredných a vysokých škôl, ktorí sú nezamestnaní viac ako 3 mesiace, ktorej odmietnutím by absolventovi hrozilo vyradenie z evidencie UoZ.

 

Čo sa počas praxe naučíš, počas práce zúročíš