Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Metodika na určovanie investičných priorít v kultúre

Metodika na určovanie investičných priorít usmerňuje proces zostavovania investičného plánu v rámci rezortu kultúry a má prispievať k hospodárnosti a účelnosti vynaložených investičných prostriedkov. Metodika stanovuje kritériá a systém ich bodovania, ktorými sa vyberú tie investičné projekty v rámci rezortu kultúry, ktoré ponúkajú najvyššiu hodnotu za peniaze. Vybraných 10 kritérií hodnotí kultúrne a spoločenské prínosy investičného projektu, jeho finančnú návratnosť a kvalitu prípravy, na základe ktorých sa jednotlivým projektom pridelia body do maximálnej výšky 40 bodov, čo pomáha k informovaným rozhodnutiam o rozdeľovaní investičného kapitálu. V súčasnosti sa v dôsledku aplikačnej praxi pracuje na aktualizácií metodiky a dokumentov súvisiacich s riadením investícií na rezorte kultúry.

 

Metodika na určovanie investičných priorít v kultúre

Pripomienkovacie hárky