Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Nepripojení. Digitálna chudoba a digitálna inklúzia na Slovensku.

Z hľadiska dostupnosti sú digitálnou chudobou najohrozenejšie nízkopríjmové domácnosti s deťmi a seniori. Tieto skupiny si kvôli nízkym príjmom nemôžu dovoliť základné IT vybavenie, čo môže u detí ovplyvniť rozvoj IT zručností v dospelosti a u seniorov znížiť kvalitu života. V digitálnych zručnostiach zaostávajú najmä dospelí s nižšou úrovňou vzdelania a ľudia starší než 45 rokov. Nízka úroveň digitálnych zručností môže mať negatívny vplyv na schopnosť nájsť si zamestnanie a obmedzuje kvalitu života v dôchodkovom veku. Pre zlepšenie digitálnej inklúzie by mal štát implementovať rôzne typy politík a pristupovať ku každej z týchto skupín individuálne. Plán obnovy a odolnosti SR čiastočne adresuje tieto výzvy, predovšetkým v oblasti digitálneho vzdelávania detí a začlenenia seniorov.

 

Nepripojení. Digitálna chudoba a digitálna inklúzia na Slovensku.