Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Učený nikto z neba nespadol: Nedostatok učiteľov z pohľadu odbornosti vyučovania

 

Nedostatok kvalifikovaných učiteľov je známy a často diskutovaný problém, avšak pred rokom 2021 sme nemali dostupné údaje, aby sme rozsah tohto problému na Slovensku kvantifikovali. Komentár prináša zistenia z rezortného zberu údajov z roku 2022 o odbornosti vyučovania na 2. stupni základných škôl. Údaje naznačujú, že najnižšia miera odbornosti je najmä v malých školách a v predmetoch technika, etika, informatika a občianska náuka. Predpokladáme, že v prípade etiky a občianskej náuky nie je dôvodom nedostatok učiteľov, ale dopĺňanie úväzkov. Najväčší problém získať kvalifikovaného učiteľa je na základe nahlásených voľných pracovných miest v predmetoch fyzika, informatika a matematika. Predikovaná miera odbornosti vyučovania klesá s rastúcim podielom žiakov zo znevýhodneného prostredia. Medzi zriaďovateľmi nepozorujeme signifikantné rozdiely v odbornosti vyučovania. Nielen väčšia škola, ale aj väčšie mesto pozitívne vplýva na odbornosť vyučovania. Najnižšia predikovaná miera odbornosti vyučovania na 2. stupni základných škôl je po zohľadnení dostupných charakteristík v Nitrianskom, Bratislavskom a Trnavskom kraji.

 

Učený nikto z neba nespadol: Nedostatok učiteľov z pohľadu odbornosti vyučovania