Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Čierna práca sa nevypláca

Ekonomické údaje o zamestnávateľoch sa v súčasnosti nevyužívajú systematicky pri cielení kontrol nelegálneho zamestnávania. Za predpokladu ich lepšieho využitia v procese plánovania kontrol nelegálneho zamestnávania by bolo možné dosiahnuť vyššiu úspešnosť inšpektorátov práce. Navrhujeme metódu strojového učenia, ktorá umožňuje odhaliť vyšší počet nelegálne zamestnávajúcich subjektov pri tretinovom počte kontrol. Model dosahuje najvyššiu úspešnosť v stavebníctve a ubytovacích a stravovacích službách, kde sú úspešnejšie aj súčasné kontroly inšpektorátov práce. Vyššie podozrenie z nelegálneho zamestnávania majú napríklad zamestnávatelia s dlhmi, vyšším počtom pracovníkov na dohodu alebo menším počtom zamestnancov. Vyššia účinnosť kontrol podporuje ochranu zamestnancov, šetrí verejné financie a pozitívne prispieva ku kvalite podnikateľského prostredia.

 

Čierna práca sa nevypláca - cielenie kontrol nelegálneho zamestnávania s využitím administratívnych dát