Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Rozdielová analýza odmeňovania IT špecialistov v nepodnikateľskej a podnikateľskej sfére v roku 2022

Komentár analyzuje mzdové rozdiely IT zamestnancov v nepodnikateľskej a podnikateľskej sfére v roku 2022. Výška miezd ako IT špecialistov tak aj technických IT pracovníkov v nepodnikateľskej sfére je v priemere výrazne nižšia ako u zamestnancov pracujúcich na rovnakej pozícii v podnikateľskej sfére (645 eur). Najvýraznejší rozdiel majú riadiaci pracovníci (1 403 eur), vývojári softvéru (975 eur) a špecialisti v oblasti počítačových sietí (946 eur).

Revízia výdavkov na informatizáciu predpokladá zníženie nákladov na externe dodávané IT služby ak štát interne zamestná viac IT zamestnancov. Nutnou podmienkou je konkurencieschopná mzda podnikateľskej sfére. Výrazné mzdové rozdiely ešte viac prehĺbia nedostatok IT zamestnancov v nepodnikateľskej sfére.

Dorovnanie výšky miezd štátnych IT zamestnancov na úroveň podnikateľskej sféry a vytvorenie ďalších systematizovaných pracovných miest síce zvýši mzdové náklady, avšak interné zabezpečenie IT systémov zníži náklady na externe dodávané služby.

Dôležitým prínosom komentára sú práve dáta o mzdách zamestnancov v podnikateľskej a nepodnikateľskej sfére, keďže tieto nie sú verejne dostupné.

 

Rozdielová analýza odmeňovania IT špecialistov v nepodnikateľskej a podnikateľskej sfére v roku 2022

Pripomiekovacie hárky