Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Ako sa žije v regiónoch? Dátový prístup k hodnoteniu regionálneho rozvoja na Slovensku

 

V predkladanej analýze sa venujeme návrhu ukazovateľov a metodologického postupu pre komplexné hodnotenie regionálneho rozvoja na Slovensku prostredníctvom kompozitného indexu regionálneho rozvoja (IRR). Tento index popisuje aktuálny stav rozvoja, umožňuje porovnanie úrovne rozvoja regiónov v priestore a v čase, identifikáciu prioritných oblastí pre investície a zároveň môže slúžiť ako alternatíva k súčasnému konceptu určovania najmenej rozvinutých okresov podľa miery evidovanej nezamestnanosti.

Vyhodnotenie stavu jednotlivých ukazovateľov aj celkového indexu ukazuje Slovensko ako krajinu rozdelenú na prosperujúcejší severozápad a zaostávajúci juhovýchod, kde najmenej rozvinuté okresy okrem ekonomických faktorov trápi aj chýbajúca infraštruktúra či nedostatočný rozvoj ľudského kapitálu, ktoré vytvárajú bludný kruh zaostávania a neatraktívnosti týchto oblastí pre obyvateľov. Zároveň platí, že aj ekonomicky výkonnejšie regióny čelia svojim výzvam v podobe znečisteného životného prostredia alebo verejných služieb nestíhajúcich pokryť dopyt obyvateľstva, ktoré sú často práve sprievodnými javmi vyššieho tempa rozvoja. Problémy, ktorými jednotlivé regióny čelia, sú teda rôznorodé a vyžadujú špecifický a cielený prístup. Strategické i konkrétne nástroje podpory regionálneho rozvoja preto musia brať do úvahy túto rôznorodosť regionálnych potrieb a priniesť špecifické riešenia pre jednotlivé regióny.

 

Ako sa žije v regiónoch? Dátový prístup k hodnoteniu regionálneho rozvoja na Slovensku