Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Typológia daňovo-odvodového dlžníka

Daňovo-odvodová kriminalita na Slovensku si v rámci hospodárskej trestnej činnosti vyžaduje zvýšenú pozornosť, pretože spôsobuje problémy vo verejných financiách a hospodárstve štátu. V tejto štúdii identifikujeme základné atribúty právnických osôb, pri ktorých je vysoký potenciál vzniku dlžoby voči štátu na daniach a odvodoch. Súčasná analýza sa zaoberá identifikovaním typov daňovo-odvodových dlžníkov podľa ich geografickej príslušnosti, právnej formy, ako i hospodárskych sektorov. Na základe ekonometrického modelu sme tiež identifikovali vzťah medzi dlhom a vybranými ukazovateľmi účtovnej závierky na strane aktív, pasív, prípadne pomerových ukazovateľov.

 

Typológia daňovo-odvodového dlžníka