Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Správa o produktivite a konkurencieschopnosti Slovenska 2019

Správa o produktivite a konkurencieschopnosti z roku 2019 zanalyzovala ekonomickú situáciu vrátane stavu a vývoja produktivity a konkurencieschopnosti Slovenska.

Odporúčanie Rady EÚ z roku 2016, na základe ktorého vznikla prvá správa o produktivite a konkurencieschopnosti na Slovensku, bolo adresované predovšetkým tým členských štátom EÚ, ktoré prijali euro, čím sa vzdali flexibilných výmenných kurzov ako národného nástroja ekonomickej politiky. Kurzová a menová politika v eurozóne reaguje iba na šoky, ktoré postihujú celú menovú úniu a neumožňuje individuálne štátom zasiahnuť, ak ich ekonomiku nejaký šok zasiahol asymetricky. Národné rady pre produktivitu preto majú pomôcť členským štátom eurozóny (ako aj tým členským štátom EÚ, ktoré nemajú euro, ale napriek tomu sa rozhodli vytvoriť Národnú radu pre produktivitu) identifikovať makroekonomické nerovnováhy a hrozby. Umožňujú navrhnúť politiky, ktoré by neutralizovali tieto hrozby a podporovali rast produktivity a konkurencieschopnosti národných ekonomík.

 

Správa o produktivite a konkurencieschopnosti Slovenska 2019

Pripomienkovacie hárky