Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Analýza vykonávaných procesov a návrh opatrení na ich zlepšenie na Oddeleniach cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru

Analytický dokument vznikol za účelom poskytnutia základných informácií o vykonávaných procesoch na vybraných Oddeleniach cudzineckej polície Policajného zboru (OCP PZ) a návrhu optimalizačných opatrení  na ich zlepšenie za účelom zvyšovania efektívnosti a kvality služieb. Cieľom procesnej analýzy bolo zmapovať súčasný stav priebehu procesov OCP PZ a na základe zistení navrhnúť opatrenia na ich zlepšenie. Analýza bola zameraná najmä na procesy konania vo veci udeľovania pobytu cudzincom, ktoré tvoria gro agendy OCP PZ.

 

Analýza vykonávaných procesov a návrh opatrení na ich zlepšenie na Oddeleniach cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru

Pripomienkovacie hárky