Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Pracovným migrantom sa na Slovensku darí lepšie ako odídencom

Ruská agresia na Ukrajine spôsobila bezprecedentný prílev Ukrajincov utekajúcich pred vojnou na Slovensko. Cieľom tejto analýzy preto bolo pozrieť sa, ako prebiehala pracovná integrácia odídencov, ktorým bol udelený štatút dočasného útočiska, a bežných pracovných migrantov z Ukrajiny. Napriek zanedbateľným rozdielom v najvyššie dosiahnutom vzdelaní sa odídencom na slovenskom trhu práce darilo v porovnaní s pracovnými migrantmi menej. Zatiaľ čo v prípade pracovných migrantov bolo prevzdelaným pracovníkom obsadených 29,7 % prvých pracovných miest na Slovensku, v prípade odídencov to bolo až 46,2 % pracovných miest. Veľká časť prevzdelaných sa pritom koncentrovala v povolaniach vyžadujúcich najnižšiu úroveň zručností, ale pracovným migrantom sa aj tu darilo lepšie. Ako pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (ISCO 9) pracovalo 14,3 % pracovných migrantov, ale až 37,6 % odídencov. Ukrajinci teda pomáhajú zmierňovať nedostatok pracovnej sily, dochádza však pritom k mrhaniu ľudským kapitálom. Odídenci však boli k trhu práce pripútanejší a v priebehu roka odpracovali 164,6 dní, zatiaľ čo pracovní migranti len 130,3 dní. Toto naznačuje, že Ukrajinci sú na Slovensku ochotní pracovať dlhšie, ako v súčasnosti umožňuje platná legislatíva upravujúca zamestnávanie cudzincov z krajín mimo EÚ. Verejné politiky zamerané na integráciu odídencov z Ukrajiny na slovenskom trhu práce preto majú potenciál podporiť obsadzovanie pracovných miest, ktoré sa pre nízky záujem zo strany Slovákov dlhodobo nedarí obsadzovať.

 

Pracovným migrantom sa na Slovensku darí lepšie ako odídencom