Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Marečku, podejte mi pero

V porovnaní s ostatnými krajinami EÚ Slovensko patrí medzi krajiny s nízkou účasťou dospelých na vzdelávaní napriek jeho významu pre zmeny na trhu práce. Nízky podiel súvisí so zaužívanou praxou nadobúdať formálne vzdelanie v školách pred nástupom na trh práce, čo ide ruka v ruke s jednotvárnou ponukou vzdelávacích príležitostí. Pre návrat dospelých do formálneho vzdelávania odporúčame zvýšiť pestrosť ponuky študijných programov na vysokých školách, hlavne profesijne orientovaných krátkodobých terciárnych a bakalárskych programov. Takisto odporúčame zvýšenie dostupnosti druhošancového vzdelávania ako nástroja pre zníženie bariér pre účasť na ďalšom vzdelávaní nízkovzdelaných dospelých.

 

Marečku, podejte mi pero