Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Čisto a zbesilo

Doprava je jediný sektor, v ktorom emisie skleníkových plynov stále stúpajú. Sektor dopravy v SR dlhodobo zodpovedá za 18 % všetkých emisií skleníkových plynov. V EÚ je tento podiel ešte mierne vyšší. Z toho dôvodu EÚ predložila sériu legislatívnych návrhov, ktorých cieľom je znížiť emisie v tomto sektore. Pre dosiahnutie emisných cieľov v doprave je nutné zmeniť technológiu pohonu a odkloniť sa od spaľovacích motorov. Energeticky najefektívnejší druh pohonu je batériový elektrický, pričompriemerné emisie skleníkových plynov elektromobilu sú o 66 až 70 % nižšie ako u áut so spaľovacím pohonom. Podobný výsledok dosahujú aj ťažké úžitkové vozidlá s elektrickým pohonom. Okrem toho pomôže prechod na elektromobilitu aj so znížením koncentrácie znečisťujúcich látok (ako napr. NOx), ktoré majú zásadný vplyv na zdravie. Vysoké počiatočné náklady na nákup vozidiel ako aj dostupnosť infraštruktúry na dobíjanie alebo dopĺňanie paliva predstavujú neistotu pri rozhodovaní o kúpe bezemisného vozidla. Z toho dôvodu môže bez dodatočných opatrení podiel nových osobných vozidiel klesať, pričom dopyt sa presmeruje na nákup jazdených vozidiel so spaľovacím pohonom. Táto analýza sa venuje návrhu opatrení, ktoré by nástup bezemisných vozidiel mali uľahčiť. 

Čisto a zbesilo: Analýza znižovania emisií v cestnej doprave