Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Metodika hodnotenia investícií v rezorte obrany

Cieľom metodiky je predstaviť súbor pravidiel určených pre posudzovanie investícií v podmienkach rezortu obrany. Hodnotenie investícií je proces, ktorý vychádza zo zákona 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Prvým krokom je vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, druhým krokom je ekonomické hodnotenie projektu Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Metodika popisuje postup spracovania štúdie uskutočniteľnosti pri zohľadnení špecifík rezortu obrany vrátane spôsobu zadefinovania chýbajúce spôsobilosti, analýzu dopytu a ponuky, opisu alternatívnych riešení, finančnú a ekonomickú analýzu až po analýzu rizík spojených s projektom.

 

Metodika hodnotenia investícií v rezorte obrany

Pripomienkovacie hárky