Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Nie je to chyba, je to voľba

V prípade spojených volieb v roku 2022 došlo pri voľbe do orgánov samosprávnych krajov k zvýšeniu účasti voličov, zároveň výrazne klesol podiel platných hlasov. Na prvý pohľad sa mohlo zdať, že spojením volieb sa zvýšila zložitosť hlasovania a voliči sa častejšie dopúšťali chýb pri hlasovaní. Ak by bol za nižšou mierou platnosti masový trend neúmyselnej „chyby“ voličov pri hlasovaní, vyvolávalo by to otázky o funkčnosti systému pre hlasovanie, adekvátnej komunikačnej kampani, či o prehodnotení výhodnosti spojenia volieb do budúcna.

Výsledky analýzy ukázali, že „chyby“ sa nediali v priestore náhodne, ale že existovali skupiny susedných obcí, ktoré sa v otázke nízkej miery platnosti („chybovosti“) správali veľmi podobne.  Priestorová koncentrácia nízkej miery platnosti pre voľby predsedu samosprávneho kraja je štatisticky identifikovateľná najmä na juhu stredného a východného Slovenska (Gemer), tiež v okolí mesta Vranov nad Topľou a v obciach okresov Gelnica a Spišská Nová Ves.

Výsledky naznačujú, že nižšia miera platnosti hlasov v prípade volieb do samosprávnych krajov primárne nebola chybou, ale dôsledkom vedomého rozhodnutia občanov (voličskej stratégie).

Prípadná účasť iba na jednom type / časti volieb je legitímnym rozhodnutím každého voliča, ktoré nevyvoláva tlak na „lepší manažment“ spojených volieb zo strany verejnej správy.

Dostupnosť dát o neplatných hlasoch by v budúcnosti pomohla ešte lepšej interpretácii a zisteniu prípadných ďalších optimalizačných príležitostí.

Nie je to chyba, je to voľba

Pripomienkovacie hárky