Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Ako zabezpečiť každému dieťaťu čo najlepší štart?

Výdavky na rané vzdelávanie v roku 2021 dosiahli 0,06 % HDP. Pre porovnanie, škandinávske krajiny vynakladajú na ranú starostlivosť v pomere k HDP päť až desaťnásobne viac. Návratnosť investícií do ľudského kapitálu je vyššia v detskom veku ako v dospelosti. Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov sú však na Slovensku stále považované najmä za nástroj na zosúlaďovanie práce a rodiny. Odporúčame preto rozšíriť chápanie starostlivosti vo veku do 3 rokov o vzdelávací rozmer, zachovať a posilniť sociálnu funkciu týchto zariadení, zabezpečiť dostatočnú kapacitu na základe reálneho dopytu po tomto type starostlivosti a tiež monitorovať a zvyšovať kvalitu zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov.

 

Ako zabezpečiť každému dieťaťu čo najlepší štart?