Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Kam tečú slovenské exporty, pán Newton?

V roku 2021 bola prijatá Koncepcia vonkajších ekonomických vzťahov a ekonomickej diplomacie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2022 – 2030. Predkladaná analýza nadväzuje na Koncepciu a snaží sa identifikovať takých obchodných partnerov Slovenska, ktorí ponúkajú potenciál na zintenzívnenie slovenského exportu. Ide o krajiny, ktoré sú relatívne ekonomicky veľké a majú vlastnosti ako štáty, s ktorými Slovenská republika intenzívne obchoduje. 

Cieľom gravitačných modelov v medzinárodnom obchode je odhadnúť determinanty, ktoré priťahujú obchodné toky a vyčísliť ich. Z tohto dôvodu bola na identifikáciu potenciálnych exportných destinácií použitá metodika gravitačného modelovania. 

Analýza bola aplikovaná na celkové slovenské exporty, ale aj na exporty tuzemských subjektov a exportovanú slovenskú pridanú hodnotu.

Na základe zistených výsledkov je vhodné sústrediť nástroje podpory exportov do krajín, ktoré sú označené ako krajiny s teoreticky nevyčerpaným obchodným potenciálom, čo predstavuje jeden z pilierov snahy o diverzifikáciu, spolu so skúsenosťami a dopytom predovšetkým podnikateľskej sféry.

 

Kam tečú slovenské exporty, pán Newton?