Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Koľko stojí dieťa?

Rozhodnutie mať deti sa prejavuje primárne na príjmoch matiek a vedie k rozdielom v zárobkoch medzi ženami a mužmi, ako aj medzi matkami a bezdetnými ženami. Aj šesť rokov po prvom pôrode odpracujú matky ročne v priemere o 2,5 mesiaca menej a ich mzdy sú o 33% nižšie, než keby deti nemali. Približne tretinu rozdielu v mesačných mzdách je možné vysvetliť tým, že matky pracujú v priemere menej hodín. Veľkosť efektu materstva závisí na počte detí a dosiahnutom vzdelaní. Efekt rodičovstva na príjmy mužov je oveľa menej výrazný, ale pozitívny počas prvých dvoch rokov od narodenia prvého dieťaťa. Opatrenia by sa mali zamerať na podporu návratu matiek do pracovného života najmä zvyšovaním dostupnosti predškolskej starostlivosti, podporou využívania materskej a rodičovskej dovolenky zo strany otcov a flexibilného zamestnávania.

 

Koľko stojí dieťa?