Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Priorizácia investičných projektov v rezorte Ministerstva životného prostredia SR

Priorizácia určuje postup pri posudzovaní pripravovaných investícii s hodnotou vyššou ako 1 mil. EUR s DPH. Dokument tiež sumarizuje metódy, postupy a kritéria hodnotenia investícií a určuje rámce a stratégiu, akou by sa mali investičné projekty vyberať a jej základné princípy. Metodika má prispieť k zvýšeniu efektívnosti vynakladaných zdrojov lepším výberom projektov a lepšou alokáciou kapacít na ich prípravu, tak aby sa pripravovali prioritné a nepriorizovali pripravené projekty.

 

Priorizácia investičných projektov v rezorte Ministerstva životného prostredia SR