Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

(Ne)Máš na výber?

Automobilizácia obyvateľstva a podiel osobnej automobilovej dopravy vykazovali v posledných rokoch prudký nárast. Podiel verejnej dopravy od roku 2000 naopak klesol o 25,3 percentuálnych bodov. Cieľom analýzy je pozorovať preferencie cestujúcich a odhaliť premenné, ktoré vplývajú na ich rozhodovanie. Sledujeme ich citlivosť na zmenu parametrov cesty a hľadáme typy cestujúcich, ktorí sú najviac ochotní prestúpiť z automobilov na iné druhy dopravy. Podľa analýzy vykazujú cestujúci výraznú variabilitu v mobilitnom správaní. Cesty pre rôzne skupiny obyvateľstva a účely cesty sa líšia v početnosti, dĺžkovom rozložení, vo využívaní dopravných prostriedkov i v sklone k ich zmene. Investície a politiky cielené na podporu alternatívnej dopravy by mali byť primárne cielené na cestujúcich s najväčším objemom ciest a súčasne ochotných zmeniť svoj výber prostriedku.

 

(Ne)Máš na výber?