Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Poistno-matematická neutralita predčasného dôchodku v podmienkach slovenského priebežne financovaného a kapitalizačného dôchodkového systému

Prevádzka tzv. vládneho cloudu bola až do roku 2023 pre klientov bezplatná. Klientmi sú orgány verejnej moci, ktoré spravidla migrujú svoje lokálne implementované riešenia do cloudového prostredia. Bezplatná prevádzka zapríčiňuje množstvo problémov, medzi inými napr. overprovisioning, t. j. vyššiu alokáciu prostriedkov ako je skutočne potrebná, minimálnu motiváciu na optimalizáciu veľkých monolitických riešení a v konečnom dôsledku aj nemožnosť využívania operatívne navýšenej kapacity v čase špičiek. To má spravidla za následok výrazné spomalenie služieb, ktoré často končia úplným výpadkom.

Zverejnená metodika spolu s kalkulačkou predstavujú nástroj, ktorý umožňuje štátnym prevádzkovateľom cloudových služieb vypočítať primeranú cenu konkrétnej služby v súlade so špecifikami financovania verejnej správy. Nástroj nie je obmedzený len na jeden typ služby, no každú službu je potrebné „premeniť“ na počet potrebných vCPU, množstvo alokovanej pamäte RAM a k tomu potrebnú kapacitu úložiska (spolu s definovaním vrstvy). Vypočítané ceny poskytovateľ účtuje svojim klientom (iným orgánom verejnej moci). Spoplatnenie využívania vládneho cloudu smeruje k zlepšeniu efektívnosti využívania technológií dátových centier. S cieľom zníženia ceny vzniká tlak na optimalizáciu neefektívnych on-premise riešení (alebo kompletne novú implementáciu) ešte pred migráciou do cloudu, skutočné vyhodnotenie, či je riešenie potrebné prevádzkovať v štátnom (zabezpečenom) cloude alebo môže byť nasadené v niektorom z komerčne dostupných cloudov, resp. presnejší výpočet potrebnej kapacity pre konečné nasadenie (eliminácia overprovisioningu) a tým uvoľnenie prostriedkov na navýšenie kapacity v čase špičkovej záťaže.

 

Poistno-matematická neutralita predčasného dôchodku v podmienkach slovenského priebežne financovaného a kapitalizačného dôchodkového systému

Pripomienkovacie hárky