Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Metodika investičného plánovania

Metodiku pre určovanie investičných priorít ako analyticky podložený dokument pripravilo Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR. Metodika definuje transparentné pravidlá pre určovanie investičných priorít Ministerstva vnútra SR v oblasti bezpečnosti a verejnej správy. Obsahuje jasne popísané a zdôvodnené kvalitatívne aj kvantitatívne kritériá hodnotenia, podľa ktorých bude Ministerstvo vnútra SR postupovať pri určovaní investičných priorít. Cieľom metodiky je priorizácia už schválených investičných akcií, ktoré prešli samostatným hodnotením. Metodika sa nezaoberá konkrétnymi kritériami pre vyhodnotenie jednotlivých projektov.

Metodika investičného plánovania

Pripomienkovacie hárky

Recenzenti nesúhlasili so zverejnením pripomienkovacích hárkov