Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Potrebujeme (prilákať) zahraničných turistov?

Odvetvia cestovného ruchu (CR) sú jednými z najviac postihnutých pandémiou spôsobenou vírusom COVID-19 a následnými reštriktívnymi opatreniami a zníženou mierou cezhraničného cestovania po celom svete.  To malo za následok, že od januára do septembra 2020 navštívilo ubytovacie zariadenia na Slovensku podľa údajov ŠÚ SR  len približne 60% turistov (domáci a zahraniční) v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

CR zohráva dôležitú úlohu v ekonomike SR a jeho odvetvia sú pri produkcii významne vzájomne prepojené s inými odvetviami, najmä s potravinárstvom, veľkoobchodom a maloobchodom a inými podnikateľskými službami. Tieto prepojenia vytvárajú tzv. multiplikačné efekty, v prípade CR majú hodnotu 1,6.

V súčasnej situácii teda každé stratené euro v CR vytvorí priemerne ešte dodatočnú stratu produkcie v ekonomike v hodnote 60 centov a každá strata eura pridanej hodnoty generuje ďalšiu stratu pridanej  hodnoty (PH) vo výške 55 centov.

Dôležitosť návštevy a výdavkov zahraničných turistov je viditeľná v celom odvetví CR, najmä však v odvetví reštauračných a ubytovacích služieb.  Toto odvetvie zároveň zamestnáva na milión produkcie približne 3,8-násobne viac zamestnancov, ako je priemer ekonomiky.

Výdavky zahraničných  turistov (vnímané ako časť exportu) obsahujú v porovnaní so všeobecným exportom viac domácej PH.

Zahraničnými turistami minuté euro obsahuje až 78% domácej PH a každé euro priamej domácej PH generované ich výdavkami generuje dodatočných 41 centov nepriamej domácej PH.

Potrebujeme (prilákať) zahraničných turistov?