Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Zásady poskytovania Prvej pomoci (na trhu práce)

Prvá pomoc prispela počas prvej vlny pandémie k udržaniu zamestnanosti. Pomoc dokázala zabrániť prepúšťaniu, ak bola poskytnutá čo najskôr a trvala dlhšie ako dva mesiace. S dĺžkou poberania jej vplyv rastie a po 5 až 7 mesiacoch v závislosti od opatrenia prudko klesá. V rámci poskytovania prvej pomoci na udržanie zamestnanosti boli účinnejšie opatrenia po vzore Kurzarbeit alebo systému skrátenej práce, počas ktorej zamestnávateľ dostáva podporu na zamestnancov, ktorým nemôže prideľovať prácu (opatrenie 1 a 3A). Tieto udržali pracovné miesta aj po ukončení poskytovania príspevkov. Paušálne príspevky v závislosti od poklesu tržieb (opatrenie 3B) naopak u väčších firiem iba presunuli prepúšťanie na neskôr. Navyše pomer zachránených pracovných miest k vynaloženým výdavkom bol pri opatrení 3B z pohľadu nákladovej efektívnosti príliš nízky, podporených bolo aj veľa firiem s poklesom tržieb už pred pandémiou. V prípade ďalšieho poskytovania Prvej pomoci a stáleho Kurzarbeitu odporúčame pomoc poskytovať čo najrýchlejšie a po obmedzenú dobu (6 mesiacov), kedy podľa analýzy pôsobila najsilnejšie a zohľadňovať aj finančné zdravie firiem v minulosti. Po dlhšom období priamej podpory pracovných miest je potrebné presunúť fokus od dotovania pracovných miest na zvyšovanie zamestnateľnosti cez podporu ďalšieho vzdelávania a rekvalifikácie zamestnancov, obzvlášť tých najzranitelnejších.  

 

Zásady poskytovania Prvej pomoci (na trhu práce)