Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Princípy grantovej podpory výskumu, vývoja a inovácií - popis dobrej praxe

Dokument je súčasťou prípravy na reformu riadenia výskumu, vývoja a inovácií obsiahnutej v Pláne obnovy a odolnosti SR. Cieľom reformy je defragmentácia a silnejšia koordinácia podporných nástrojov, ako aj uplatňovanie princípov dobrého riadenia a efektívnosti, ktoré zabezpečia väčší úžitok/pridanú hodnotu z investovaných zdrojov. Dokument sa zameriava na zhrnutie dobrej praxe pri poskytovanie grantovej podpory pre výskum, vývoj a inovácie, a to na každom kroku procesu od vyhlasovania výziev, cez výber projektov až po monitoring a ex-post hodnotenie podporných programov.

 

Princípy podpory výskumu, vývoja a inovácií: Popis dobrej praxe

Pripomienkovacie hárky